Informační systém MU
FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním na základních školách (Inclusive Education of Students with Chronic Diseases in Primary Schools). In OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách Students with Disabilities and Health Disadvantages in Primary Schools. 1. vydání. Brno: MU, 2013. p. 53-78. ISBN 978-80-210-6304-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním na základních školách
Name (in English) Inclusive Education of Students with Chronic Diseases in Primary Schools
Authors FIALOVÁ, Ilona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách Students with Disabilities and Health Disadvantages in Primary Schools, p. 53-78, 26 pp. 2013.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069933
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6304-4
Keywords (in Czech) zdraví; zdravotní znevýhodnění; chronické onemocnění; epilepsie; alergie; obezita; diabetes mellitus; celiakie; základní škola; inkluze; žák; pedagog; rodina ;speciální vzdělávací potřeby
Keywords in English health; health disabilities; chronic diseases; epilepsy; allergies; obesity; diabetes mellitus; celiac disease; primary school; inclusion; pupil; teacher; family; special educational needs
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Changed: 14/1/2014 13:19.
Abstract
V kapitole je prezentován výzkum, který po dobu sedmi let analyzoval problematiku edukace žáků s chronickým onemocněním na základních školách a mapoval nejčastěji volené přístupy pedagogů při výchově a vzdělávání těchto žáků. Výzkumný projekt byl realizován v rámci řešení Výzkumného záměru MSM 0021622443 „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Dále jsou zde uvedena stručná teoretická východiska řešené problematiky a vybrané výsledky jednotlivých dílčích výzkumných šetření. Získané poznatky přibližují současnou situaci žáků s chronickým onemocněním v prostředí základních škol v České republice.
Abstract (in English)
The chapter presents the seven years research on an analysis of the issue of chronic diseases in pupils at primary schools in terms of teachers in the framework of the research plan MSM 0021622443 "Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education". There are also theoretical background matters and selected results of the individual research investigations. The acquired knowledge presents the current situation of chronically ill pupils in elementary school in the Czech Republic.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 5/2/2023 18:45