TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny (na materiálu ČNK). In Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Zuzana Hargašová, Mark Richard Lauersdorf. Philologica LXXII. Slovo a tvar v struktúre a komunikácii. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 385-398. ISBN 978-80-223-3562-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny (na materiálu ČNK)
Název anglicky Foreign oikonyms in the declension system of written Czech (upon CNC – the Czech National Corpus)
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Bratislava, Philologica LXXII. Slovo a tvar v struktúre a komunikácii. od s. 385-398, 14 s. 2013.
Nakladatel Univerzita Komenského
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069942
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-223-3562-1
Klíčová slova česky český jazyk - deklinace - cizí oikonyma - korpus SYN2005 a SYN2010
Klíčová slova anglicky Czech language - declension - foreign oikonyms - SYN2005 and SYN2010 corpora
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 8. 2. 2014 09:16.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou gramatických vlastností proprií, které jsou charakteristické pro jejich komunikační varianty. Obsahuje podstatné závěry ze zkoumání deklinace cizích oikonym, a to na příkladě problematiky tvarů lokálu singuláru cizích maskulinních oikonym. Společně s pohledy morfologickými se zde uplatňují i postoje onomastické, protože se jedná o téma stojící na pomezí obou disciplín. Jeho závěry vycházejí z rozsáhlého výzkumu materiálu korpusů SYN2005 a SYN2010, které zachycují úzus současné psané češtiny. Při analýze materiálu byly stanoveny hlavní faktory, které ovlivňují začlenění této skupiny cizích oikonym do deklinačního systému psané češtiny.
Anotace anglicky
This paper deals with grammatical characteristics of proper nouns that are typical for their communicational variants. It involves essential conclusions based on the examination of foreign oikonyms declension, the issue of singular locative forms of foreign masculine oikonyms is used as an example. Together with the morphological views, also the onomastic attitudes are there applied, because it is a topic standing on the border between the two disciplines. Its conclusions are based on extensive research of texts within the SYN2005 and SYN2010 corpora, which show the usage of contemporary written Czech. When analysing the material, the main factors affecting the integration of this group of foreign oikonyms into to the declension system of written Czech were defined.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 16:34