HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Characteristic Features of Inclusion - Maximum Expectation from Pupils. In 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Characteristic Features of Inclusion - Maximum Expectation from Pupils
Název česky Charakteristické rysy inkluze - maximum očekávání od žáků
Autoři HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ.
Vydání 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Primární vzdělávání; speciální vzdělávací potřeby; inkluze; maximum očekávání od žáků.
Klíčová slova anglicky Primary education; special educational needs; inclusion; maximum expectation from pupils.
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 31. 10. 2013 14:26.
Anotace
In this presentation was described the characteristic features for inclusive education at primary school. Particular attention was paid to the maximum expectation from pupils.
Anotace česky
V prezentaci byly popsány základní charakteristiky inkluze v primární škole. Zvláštní pozornost byla věnována maximu očekávání od žáků.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 11. 8. 2022 06:50