Informační systém MU
HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Characteristic Features of Inclusion - Maximum Expectation from Pupils. In 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Characteristic Features of Inclusion - Maximum Expectation from Pupils
Name in Czech Charakteristické rysy inkluze - maximum očekávání od žáků
Authors HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ.
Edition 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Primární vzdělávání; speciální vzdělávací potřeby; inkluze; maximum očekávání od žáků.
Keywords in English Primary education; special educational needs; inclusion; maximum expectation from pupils.
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 31. 10. 2013 14:26.
Abstract
In this presentation was described the characteristic features for inclusive education at primary school. Particular attention was paid to the maximum expectation from pupils.
Abstract (in Czech)
V prezentaci byly popsány základní charakteristiky inkluze v primární škole. Zvláštní pozornost byla věnována maximu očekávání od žáků.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 11. 8. 2022 02:01