KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Inclusive Education in Primary Schools - Comparison of National and School Curriculum. In 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inclusive Education in Primary Schools - Comparison of National and School Curriculum
Název česky Inkluzivní vzdělávání v primární škole - srovnání národního a školního kurikula
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL.
Vydání 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Primární vzdělávání; národní kurikulum; školní vzdělávací program; podmínky inkluzivního vzdělávání
Klíčová slova anglicky Primary education; national curriculum; school educational program, conditions of inclusive education
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 1. 11. 2013 10:01.
Anotace
In this presentation we introduced a summary of the results of qualitative and quantitative analysis of data relating to education of pupils with special educational needs that are obtained both from the current educational legislation and from curricula sample of Czech primary schools.
Anotace česky
V prezentaci byly shrnuty výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy dat týkajících se zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které byly získány jak z aktuální školské legislativy a z osnov vzorku českých základních škol.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 15:39