ANSORGE, Libor and Jiří KRATOCHVÍL. Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero (A Description of the Template ISO 690:2011 in the CSL Language for the Reference Manager Zotero). ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, No 2, p. nestránkováno, 26 pp. ISSN 1804-2406.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero
Name (in English) A Description of the Template ISO 690:2011 in the CSL Language for the Reference Manager Zotero
Authors ANSORGE, Libor (203 Czech Republic) and Jiří KRATOCHVÍL (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition ProInflow, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1804-2406.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW verze ve formátu PDF verze ve formátu HTML
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00069984
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Zotero;reference manager;publication ethics;ISO 690;citing;citation style template;Citation Style Language;citation ethics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 4. 11. 2013 12:37.
Abstract
Necitování zdrojů použitých ve vlastní práci je považováno za porušení citační etiky a především je v rozporu s autorským zákonem. Ve světě existuje řada citačních stylů, jejichž množství se odvíjí od různých požadavků jednotlivých vydavatelů. V takovéto situaci autorům usnadňují citování různé citační manažery, z nichž některé využívají jazyk Citation Style Language (CSL). Jedním z nich je i aplikace Zotero, pro kterou je v současnosti optimalizována šablona citační normy ČSN ISO 690, jež je v českém univerzitním prostředí často doporučována k citování v kvalifikačních pracích. CSL je otevřený, volně dostupný programovací jazyk vystavěný na základech XML, jehož prostřednictvím lze automatizovaně formátovat citace v textu a bibliografické citace nezávisle na formátu dokumentů. Na šabloně pro citační styl ISO 690 článek popisuje základní strukturu šablony v CSL, aby si zájemci (např. editoři českých časopisů) mohli vytvořit vlastní šablonu maximálně odpovídající požadavkům příslušného citačního stylu.
Abstract (in English)
Failure to cite information sources used in a scientific paper is considered a violation of publication ethics and copyright. Many citation styles exist due to the different requirements of publishers. For this reason, authors have at their disposal various helpful tools in the form of reference managers to facilitate citation. Some of these reference managers use Citation Style Language (CSL). One of them is Zotero for which we optimized a CSL template for citation style ISO 690 because this style is often recommended to Czech university students writing their theses. CSL is an open and freely available programming language which is based on the markup language XML and which makes it possible to automatically format citations and bibliographic references according to a specific citation style. On the template for citation style ISO 690 the article describes the basic structure of the template in the CSL for potential users who can create own template corresponding to their citation style.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
proinflow.pdf Licence Creative Commons  File version Kratochvíl, J. 31. 10. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1127784/proinflow.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1127784/proinflow.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1127784/proinflow.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1127784/proinflow.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 31. 10. 2013 21:36, Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Attributes
 

proinflow.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1127784/proinflow.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1127784/proinflow.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
489,1 KB
Hash md5
e82abfe29ffa436c8de1207c8fba4e8a
Uploaded/Created
Thu 31. 10. 2013 21:36

proinflow.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1127784/proinflow.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1127784/proinflow.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
77,9 KB
Hash md5
ec7d0aec9b248b16cedee667bcb2cd41
Uploaded/Created
Thu 31. 10. 2013 21:39
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:43