ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Manažerské účetnictví I. : případové studie a příklady. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2013. 246 s. ISBN 9788024519524.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manažerské účetnictví I. : případové studie a příklady
Authors ŠOLJAKOVÁ, Libuše.
Edition Vyd. 1. V Praze, 246 s. 2013.
Publisher Oeconomica
Other information
ISBN 9788024519524
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:54.
PrintDisplayed: 7/12/2021 17:19