BOHÁČEK, Milan. Překonávání problémů a protichůdných zájmů při tvorbě testových specifikací v rámci standardizace výstupního jazykového testování na Masarykově univerzitě (Overcoming problems and conflicting interests in the development of test specifications within the standardization of final language testing at Masaryk University). In Eva Kaščáková, Kristína Mihoková. FORLANG : Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 20. - 21. júna 2013. 1st ed. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov, 2013. p. 10-15. ISBN 978-80-553-1471-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Překonávání problémů a protichůdných zájmů při tvorbě testových specifikací v rámci standardizace výstupního jazykového testování na Masarykově univerzitě
Name (in English) Overcoming problems and conflicting interests in the development of test specifications within the standardization of final language testing at Masaryk University
Authors BOHÁČEK, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Košice, FORLANG : Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 20. - 21. júna 2013, p. 10-15, 6 pp. 2013.
Publisher Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14640/13:00070008
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-553-1471-6
ISSN 1338-5496
Keywords (in Czech) testování; testové specifikace; metodologie
Keywords in English testing; test specifications; methodology
Tags metodologie, odborný jazyk, testovani
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A., učo 204156. Changed: 4. 11. 2013 09:55.
Abstract
V rámci standardizace výstupních jazykových testů projektu IMPACT byla jedním z prvních kroků tvorba testových specifikací. Tento příspěvek se zabývá jak praktickými problémy, které na devíti fakultách MU v této souvislosti vyvstaly, tak i protichůdnými zájmy, které fakulty v některých případech mají, a jejich řešením tak, aby standardizace testování mohla být provedena i při zohlednění specifik jednotlivých fakultních jazykových center.
Abstract (in English)
The development of test specifications represented one of the first steps in standardizing final language tests within the IMPACT project. This paper discusses the practical problems, which the nine faculties of Masaryk University encountered in this context, as well as conflicting interests, which the faculties in some cases have, and their solution so that the standardization of language tests could be performed while taking into account the specifics of each faculty language center.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUName: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:57