Informační systém MU
PECINA, Pavel. Oborová didaktika (didaktika odborných předmětů). Brno: Mendelova zemedělská a lesnická univerzita, 2013. 162 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Oborová didaktika (didaktika odborných předmětů)
Název česky Oborová didaktika (didaktika odborných předmětů)
Název anglicky Departmental didactics (didactics of vocational subjects)
Autoři PECINA, Pavel.
Vydání Brno, 162 s. 2013.
Nakladatel Mendelova zemedělská a lesnická univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Oborové didaktiky v systému pedagogických věd, vyučovací proces ve výuce odborných předmětů, výukové cíle ve výuce odborných předmětů, výukové metody ve výuce odborných předmětů, organizační formy výuky v odborných předmětech, projektování a příprava výuky na středních odborných školách
Klíčová slova anglicky Didactics in teaching of science, teaching and learning process in teaching vocational subjects, educational objectives in teaching vocational subjects and teaching methods in teaching vocational subjects, classroom teaching vocational subjects, design and preparation of teaching in secondary schools
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Změněno: 31. 3. 2014 12:08.
Anotace
Výukový kurz je zaměřen na problematiku didaktiky odborných předmětů na středních školách. Součásti kurzu jsou výukové cíle jednotlivých témat, shrnutí důležitých poznatků, otázky a úkoly ke kapitola a testové otázky. Pozornost je zaměřena na následující problémové okruhy: vymezení problematiky, vědeckovýzkumná činnost v didaktice odborných předmětů, vyučovací proces ve výuce odborných předmětů, výukové cíle ve výuce odborných předmětů, obsah výuky odborných předmětů, výukové metody, formy a prostředky ve výuce odborných předmětů, projektování a příprava výuky odborných předmětů, mezipředmětové vztahy ve výuce odborných předmětů, osobnost učitele odborných předmětů.
Anotace anglicky
Tutorial is focused on didactics of vocational subjects in secondary schools. The course includes learning objectives of each topic, a summary of key findings, issues and challenges to the chapter and test questions. Attention is focused on the following issues: defining the problem, research in the didactics of vocational subjects, teaching process in teaching vocational subjects, educational objectives in teaching vocational subjects, the content of teaching vocational subjects, teaching methods, forms and resources in teaching vocational subjects, designing and preparation of teaching vocational subjects, interdisciplinary relationships in teaching vocational subjects, teacher of vocational subjects.
Zobrazeno: 1. 2. 2023 10:26