SUQUET, Petra. Učebnice francouzského jazyka a obecná doporučení Společného evropského referenčního rámce (Textbooks for leasing french as a foreign language and general recommendations of the Common european framework of reference for languages). In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 1864-1872. ISBN 978-80-905243-7-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učebnice francouzského jazyka a obecná doporučení Společného evropského referenčního rámce
Name in Czech Učebnice francouzského jazyka a obecná doporučení Společného evropského referenčního rámce
Name (in English) Textbooks for leasing french as a foreign language and general recommendations of the Common european framework of reference for languages
Authors SUQUET, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2013, p. 1864-1872, 9 pp. 2013.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070035
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-905243-7-8
Keywords (in Czech) Cizí jazyk; výuka francouzštiny; učebnice francouzského jazyka; Společný evropský referenční rámec
Keywords in English Foreign language; French as a foreign language; textbooks for learning French as a foreign language; Common European Framework of Reference for Languages
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D., učo 11336. Changed: 25. 3. 2014 13:59.
Abstract
Příspěvek se zaměřuje na popis učebnic, které tvoří výzkumný vzorek našeho výzkumu zaměřeného na analýzu jazykového obsahu učebnic v porovnání s popisy referenčních úrovní pro francouzštinu. Nejprve je nastíněna stručná charakteristika učebnic francouzštiny v České republice určených pro vzdělávací obor Další cizí jazyk na druhém stupni základních škol a prvním stupni víceletých gymnázií, které disponují schvalovací doložkou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Následuje vzájemné srovnání daných učebnic a jejich porovnání ve vztahu ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, z něhož vychází i Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání.
Abstract (in English)
This article focus on the description of textbooks used as a research sample of our research focused on the language content of textbooks of French as a foreign language teaching compared with the reference level descriptions for French. First, we outlined a brief description of French textbooks in the Czech Republic intended for the study of a second foreign language in lower secondary schools, which have the approval of the Ministry of Education. The general description allowed mutual comparison of the textbooks and their comparison in relation to the Common European Framework of Reference for Languages, which represents the basis of the framework educational program of basic education.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:17