VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Fyzik cyklista (Physicist on the bicycle). In Křížová, M. Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 1. vyd. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2013. p. 264-268, 335 pp. ISBN 978-80-7435-372-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fyzik cyklista
Name in Czech Fyzik cyklista
Name (in English) Physicist on the bicycle
Authors VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, p. 264-268, 335 pp. 2013.
Publisher Nakladatelství Gaudeamus
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7435-372-7
Keywords (in Czech) jízdní kolo; těžiště; model
Keywords in English bicycle; center of gravity; model
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 3/3/2014 15:20.
Abstract
Jízdní kolo spojuje mnoho technických řešení. Všechna využívají základních zákonitostí fyziky, proto je kolo vhodnou učební pomůckou ve výuce na základní škole. Důležitá je také technika jízdy, šlapání do pedálů, rozložení hmotnosti, aerodynamický tvar. Jízdní kolo tak můžeme použít jako spojovací článek při tvorbě mezipředmětových vztahů mezi fyzikou, technickou výchovou, informatikou, tělesnou výchovou, výchovou ke zdraví a dalšími předměty.
Abstract (in English)
Bike combines many technical solutions. All use the basic laws of physics, so the wheel is suitable teaching aid in teaching at the elementary school. Important is also the driving technique, pedaling, weight distribution, aerodynamic shape. Bicycling and can be used as a link in the creation of interdisciplinary relations between physics, technical education, computer science, physical education, health and other items.
PrintDisplayed: 27/1/2023 05:00