MUZIKANT, Mojmír. Herkunftsgebiete mundartlicher Elemente Nordmährens. In Rüdiger Harnisch. Strömungen in der Entwicklung der Dialekte und ihrer Erforschung Beiträge zur 11. Bayerisch-Österreichischen Dialektologentagung in Passau September 2010. Regensburg: edition vulpes e. K., 2013. s. 343-355. ISBN 978-3-939112-28-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Herkunftsgebiete mundartlicher Elemente Nordmährens
Název česky Německé nářeční oblasti na Severní Moravě podle původu nářečních příznaků
Název anglicky German dialectal areas in North Moravia according to origin of dialectal features
Autoři MUZIKANT, Mojmír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Regensburg, Strömungen in der Entwicklung der Dialekte und ihrer Erforschung Beiträge zur 11. Bayerisch-Österreichischen Dialektologentagung in Passau September 2010, od s. 343-355, 13 s. 2013.
Nakladatel edition vulpes e. K.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066484
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-939112-28-0
Klíčová slova česky německá nářečí na Severní Moravě horskoněmecké a východostředoněmecké nářeční vlivy nářeční oblasti podle frekvence horskoněmeckých a východostředoněmeckých nářečních rysů
Klíčová slova anglicky German dialects in North Moravia mountain-German and middle-east German dialectal influences dialectal areas according to frequency of mountain-German and middle-east German dialectal features
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: PhDr. Mojmír Muzikant, CSc., učo 525. Změněno: 1. 4. 2014 14:53.
Anotace
In Anschluss an die ermittelten oberdeutschen (obd.) und ostmitteldeutschen (omd.) Dialektmerkmale wird ihre territoriale Verbreitung mit Hilfe von Abbildungen von fünfzehn Belegen dargestellt. Nach der Eintragung aller verfolgten Dialektmerkmale in eine Landkarte sind räumliche Zusammenhänge ersichtlich. Einen rein ostmitteldeutschen Sprachcharakter weist der nordwestliche Zipfel Nordmährens auf. Das Zentrum des Oberdeutschen befindet sich im mittleren Teil Nordmährens. Darüber hinaus sind in Nordmähren gemischte obd./omd. Gebiete sowie solche mit sporadischen oder gar keinen mundartlichen Elementen zu verzeichnen.
Anotace česky
V návaznosti na zjištěné horskoněmecké a východostředoněmecké nářeční příznaky se vymezují nářeční oblasti na Severní Moravě. Pro demonstrování teritoriálního rozložení nářečních variant na mapkách bylo vybráno celkem patnáct slov, která zachycují vývoj středohornoněmeckých vokálů a diftongů /e/, /i/, /é/, /ei/, /ou/, /iu/, /ouw/ jakož i konsonantu -b- uprostřed slova a skulpiny -nd na konci slova. Z provedeného vyhodnocení sledovaných nářečních příznaků vyplývá, že na Severní KMoravě existují jednak oblasti s významnou či mírnou lpřevahou východostředoněmeckých rysů, jednak koblasti s významnou či mírnou převahou horskoněmreckých nářečních rysů. Některé oblasti se vyznačují slabou či vůbec žádnou přítomností nářečních rysů.
Anotace anglicky
Futher to discovered mountain-German and middle-east German dialect features, dialect areas are defined in North Moravia. Fefteen words altogether have been chosen to demonstrate the territorial distribution of dialectal variants in the maps. These fifteen words capture the development of middle-mountain German vowels and diphthongs /e/, /i/, /é/, /ei/, /ou/, /iu/, /ouw/ as well as the consonant -b- in the middle of the word and the group -nd at the end of the word. The performed evaluation of monitored dialectal features show that in North Moravia there are - for one thing - areas with significant or mild dominance of east-middle German features -for another thing - there are areas with significant or mild dominance of mountain-German dialectal features. Some areas can be characterized by poor or no presence of dialectal features at all.
Návaznosti
GA405/07/0697, projekt VaVNázev: Atlas německých nářečí II - Severní Morava
Investor: Grantová agentura ČR, Atlas německých nářečí II - Severní Morava
VytisknoutZobrazeno: 4. 7. 2022 09:13