NOVOTNÁ, Miroslava. Festival du theatre francais. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Festival du theatre francais
Název česky Festival francouzského divadla
Název anglicky French theatre festival
Autoři NOVOTNÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070065
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Divadlo; festival; francouzština; Jean Cocteau
Klíčová slova anglicky Theatre; festival; French; Jean Cocteau
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D., učo 38161. Změněno: 31. 3. 2014 11:31.
Anotace
Festival du theatre francais organisé sous le patronage de Vladimír Richter, vice-doyen de la Faculté de Pédagogie, a l hommage du 50e anniversaire de la mort de Jean Cocteau. Au cours de cinq jours, le festival a compris: conférences, soirées poétiques, spectacles en francais, concert d orgue, de flute avec le chant, ateliers communs des acteurs-amateurs francais et des acteurs-étudiants tcheque. Notre travail a été organisé dans le domaine pédagogique (les ateliers de theatre francais ; les spectacles en francais) et aussi scientifique (les conférences sur les recherches liées au théatre médiévale et celle a la création de Jean Cocteau, la conférence sur la pratique et la théorie du theatre en francais dans le milieu scolaire tcheque. Le nombre de participants étrangers (de la France) - 20.
Anotace česky
Festival francouzského divadla organizovaného pod patronací Vladimíra Richtera na počest padesátiletého výročí úmrtí Jeana Cocteaua. V průběhu pěti dnů festival zahrnoval: přednášky, poetické večery, varhanní koncert se zpěvem a flétnou, představení ve francouzském jazyce, ateliéry francouzských herců-ochotníků a českých herců-studentů. Naše práce byla organizována v oblasti pedagogické (divadelní ateliéry ve francouzštině, představení ve francouzském jazyce) a také vědecké (přednášky na základě výzkumů spojených se středověkým divadlem, tvorbou Jeana Cocteaua, přednáška o teorii a praxi francouzského divadla v českém školním prostředí. Počest zahraničních účastníků (Francie) - 20.
Anotace anglicky
The French theatre festival, organized under the protection of Vladimír Richter, Dean of the Faculty of Education, in honour of the 50th anniversary of Jean Cocteau s decease. During five days the festival included lectures, poetry readings, an organ and flute concert, French theatre performances and workshops of French amateur actors with the Czech students. The French theatre festival, organized under the protection of Vladimír Richter, Dean of the Faculty of Education, in honour of the 50th anniversary of Jean Cocteau s decease. During five days the festival included lectures, poetry readings, an organ and flute concert, French theatre performances and workshops of French amateur actors with the Czech students. Number of foreign participants (France) - 20.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:49