HORŇÁČEK, Josef. Kolektivní smlouvy a jejich význam v sektoru průmyslu v České republice (Collective Contracts and its Importance in Industrial Sector in Czech Republic). Scientia et Societas. Newton College a.s., 2013, vol. 2013, No 3, p. 147-163. ISSN 1801-7118.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kolektivní smlouvy a jejich význam v sektoru průmyslu v České republice
Name (in English) Collective Contracts and its Importance in Industrial Sector in Czech Republic
Authors HORŇÁČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Scientia et Societas, Newton College a.s. 2013, 1801-7118.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00081922
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) sociální dialog průmyslové vztahy kolektivní smlouvy implementační evaluace pokrytí
Keywords in English social dialog industrial relations collective contracts implementation evaluation coverage
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D., učo 65219. Changed: 9. 3. 2016 10:22.
Abstract
Sociální dialog a kolektivní vyjednávání považujeme za důležitou součást moderního sociálního státu, která má dopad na trh práce, úroveň mezd, pracovní podmínky, bezpečnost na pracovišti, jistotu zaměstnání a širokou škálu dalších témat. Kolektivní smlouvy představují výstupy tohoto procesu. Cílem předložené studie je odpovědět na následující obecnou otázku: Jaký je pokrytí cílové populace kolektivními smlouvami v sektoru průmyslu české ekonomiky. Cílovou populací definujeme jako zaměstnance v organizované v odborech jednotlivých firem. Náš předpoklad je, že existují rozdíly mezi pokrytím v ekonomice jako celku a v sektoru průmyslu. Řada předpokládaných rozdílů byla empiricky prokázána.
Abstract (in English)
We regard social dialog and collective bargaining as an important part of modern welfare state which have an impact on labour market, level of wages, working conditions, safety at workplace, certainty of job and large number of other items. Collective contracts are outputs of this program process. The objective of this study is to answer following general question: What is the coverage of target population by collective contracts at manufacturing sector of Czech economy? The target population we define as employees in unionized companies. Our expectation is that there will be any differences between coverage of all economy, both public and private sector and manufacturing sector. The evaluation approach is used in this study, especially implementation evaluation. The specific character of manufacturing could have an influence on set of issues of collective bargaining.
Links
MUNI/A/0916/2012, interní kód MUName: Současné výzvy pro veřejnou politiku a sociální práci 2
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:41