KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence jako výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost v zařízeních sociálních služeb (Speech therapy as educational and motivational activity in social services facilities). In Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Logopedická intervence jako výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost v zařízeních sociálních služeb
Name (in English) Speech therapy as educational and motivational activity in social services facilities
Authors KOPEČNÝ, Petr.
Edition Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., učo 221806. Changed: 11/11/2013 15:07.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13/8/2022 20:25