GAZDA, Jiří. Internetová diskusní fóra jako prostor pro interkulturní dialog i „antidialog“ (Případová studie) (Internet Discussion-Forums As a Space for Intercultural Dialogue and Anti-Dialogue). In Lepilová, Květuše a kol. Text a kontext. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny, 2013. p. 16-23. ISBN 978-80-7329-374-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Internetová diskusní fóra jako prostor pro interkulturní dialog i „antidialog“ (Případová studie)
Name (in English) Internet Discussion-Forums As a Space for Intercultural Dialogue and Anti-Dialogue
Authors GAZDA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Brno, Text a kontext, p. 16-23, 8 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita. Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00074809
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7329-374-1
Keywords (in Czech) internetová publicistika; diskusní fóra; interkulturní dialog; jazyková agrese; rusko-české vztahy
Keywords in English internet publicism; discussion forums; inter-cultural dialogue; language agression; Russian-Czech relationship
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Changed: 6. 11. 2014 20:29.
Abstract
Autor příspěvku se zamýšlí nad rolí diskusních fór v rámci internetové publicistiky v interkulturním dialogu. Případová studie je ukázkou toho, jak neautentická (nekorektní) internetová publicistika může negativně přispívat k nežádoucímu posilování a iradiaci národnostních stereotypů a animozit.
Abstract (in English)
The author of the article is taking a think on discussion forums role within the framework of internet publicism in inter-cultural dialogue. The case study is a demonstration of that non-authentic (incorrect) internet publicism can have negative influence on undesired corroborating and irradiation of nationality stereotypes and ill feelings.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:24