ŘEHULKA, Evžen. Psychohygiena a psychologie zdraví. In ŘEHULKA, Evžen a Jitka REISSMANNOVÁ. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: Brno: MUNI PRESS, 2013. s. 115-121. ISBN 978-80-210-6316-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychohygiena a psychologie zdraví
Název anglicky Psychohygiene and health psychology
Autoři ŘEHULKA, Evžen (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Současné trendy výchovy ke zdraví, od s. 115-121, 7 s. 2013.
Nakladatel Brno: MUNI PRESS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070090
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6316-7
Klíčová slova česky psychohygiena; psychologie zdraví; zdraví; duševní zdraví; holistické pojetí zdraví
Klíčová slova anglicky mental hygiene; health psychology; health; mental health; holistic approach to health
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., učo 1714. Změněno: 12. 11. 2013 16:07.
Anotace
Psychohygiena vznikla na širokém základě snahy o kvalitní zdravý život, využívala poznatků různých vědních oborů a zkušenosti a moudrosti běžného života. Psychohygiena je často definována jako snaha o udržení či znovuzískání duševního zdraví, i když při současném holistickém pojetí zdraví, pracuje spíše s psychologickými prostředky, které sledují zdraví a kvalitu života. Psychologie zdraví vznikla v rámci psychologie jako disciplína, která využívá poznatků vědeckých oborů, jež studují psychologický vliv na zdraví člověka, např. behaviorální medicína, psychosomatika atd. V současné době představuje psychologie zdraví progresivní a moderní psychologickou disciplínu, která má své aktuální teoretické a praktické úkoly, svůj vlastní výzkum a mnohostranně prospěšnou komunikaci s vedlejšími vědeckými obory. Obsah i cíle psychohygieny a psychologie zdraví se zčásti překrývají, i když se odlišují svou metodologií, praktickým zaměřením a tradicí.
Anotace anglicky
Mental hygiene was a broad-based efforts to quality healthy life, used knowledge from different disciplines and experience and wisdom of everyday life. Mental health is often defined as an effort to maintain or regain mental health, although at present a holistic approach to health, working more with the psychological resources that monitors the health and quality of life. Health psychology was established in psychology as a discipline that uses knowledge of scientific disciplines which study the psychological impact on human health, such as behavioral medicine, psychosomatic, etc. At present, health psychology is a progressive and modern psychological discipline which has its current theoretical and practical tasks, own research and multilaterally beneficial communication with other branches of science. The content and objectives of Mental hygiene and Health Psychology partly overlap, although both of them has different methodology, practical focus and tradition.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
PsychZdr_PsHg-1.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Řehulka, E. 12. 11. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc?info
Vloženo
Út 12. 11. 2013 16:06, prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., učo 1714
Atributy
 

PsychZdr_PsHg-1.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
78,5 KB
Hash md5
6a7e16b5589ea88e66c33e35b50f5824
Vloženo
Út 12. 11. 2013 16:06

PsychZdr_PsHg-1.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
19,7 KB
Hash md5
5458e78230d1ed79656ec2ba8cfca49d
Vloženo
Út 12. 11. 2013 16:06

PsychZdr_PsHg-1.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1129195/PsychZdr_PsHg-1.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
400 KB
Hash md5
371e37168dd586efc087fa52e5bab8d1
Vloženo
Út 12. 11. 2013 16:07
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 11. 2022 18:55