OPATŘILOVÁ, Dagmar. Zdravotní postižení. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zdravotní postižení
Název česky Zdravotní postižení
Název anglicky Health Disability
Autoři OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070093
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Žák se zdravotním postižením; základní škola; inkluze; podpůrná opatření; výsledky dílčích výzkumů
Klíčová slova anglicky A student with disabilities; elementary school; inclusion; support measures; the results of partial surveys
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Změněno: 12. 11. 2013 17:47.
Anotace
Workshop byl věnován problematice inkluzivního vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Zvláštní pozornost byla věnována pedagogickým přístupům v inkluzivním vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. Ve workshopu vystoupil zahraniční host z Polska (Iwona Zielinska, Ph.D.), která referovala o kvalitě a dostupnosti vzdělávání žáků s postižením v Polsku. Z hostů dále vystoupili zástupci z terénu (praxe) Mgr. Adéla Vančurová, AGAPO, o.p.s. a Mgr. Jiří Šupa, Ph.D., Sdružení Práh. Součástí workshopu byly prezentace výsledků dílčích výzkumů pracovníků výzkumného týmu VT VZ 4 (doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., PhDr. Zita Nováková, Ph.D., PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.).
Anotace anglicky
The workshop was dedicated to the issue of inclusive education of students with disabilities and physical handicaps. A particular attention was paid to pedagogical approaches in inclusive education of students with the need of support measures. The workshop was attended by a foreign guest from Poland (Iwona Zielinska, Ph.D.), who reported on the quality and availability of education of students with disabilities in Poland. Among the other attending guests were representatives from the field (practice) Mgr. Adele Vančurová, AGAPO, o.p.s. and Mgr.Jiří Šupa, Ph.D., Association Práh . The part of the workshop included presentations of partial results of research of the research team VZ VT 4 (doc. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.,doc. PhDr . Barbora Bazalová, Ph.D., PhDr. Zita Novaková, Ph.D., PhDr. IlonaFialová, Ph.D.).
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 01:09