SELUCKÁ, Markéta. Informační povinnosti při koupi a prodeji ve vztazích B2C v českém právu (Duty to inform in the sale contract in the Czech Law (B2C)). In Luboš Tichý, Miloš Kocí. Spotřebitelská kupní smlouva. Praha: Univerzita Karlova v Praze 2013, 2013. p. 70-81. Centrum právní komparatistiky PF UK v Praze. ISBN 978-80-87488-12-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační povinnosti při koupi a prodeji ve vztazích B2C v českém právu
Name in Czech Informační povinnosti při koupi a prodeji ve vztazích B2C v českém právu
Name (in English) Duty to inform in the sale contract in the Czech Law (B2C)
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Spotřebitelská kupní smlouva, p. 70-81, 12 pp. Centrum právní komparatistiky PF UK v Praze, 2013.
Publisher Univerzita Karlova v Praze 2013
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00070128
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-87488-12-6
Keywords (in Czech) ochrana spotřebitele
Keywords in English consumer protection
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 4/4/2014 16:22.
Abstract
Kapitola analyzuje informační povinnost v CESL (Common European Sales Law), občanském zákoníku a novém občanském zákoníku.
Abstract (in English)
The artecel deals with informatin duty in CESL, Kapitola analyzuje informační povinnost v CESL (Common European Sales Law), Czech Civil Code and New Czech Civil Code.
Links
MUNI/A/0945/2011, interní kód MUName: Ochrana spotřebitele v Návrhu Společného referenčního rámce a ve směrnici o právech spotřebitelů ve vztahu k českému soukromému právu (Acronym: OS)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29/11/2022 08:54