NOGA, Pavel. Dizajn, tlačovina a pridané médium (Design, printed material and added medium). Designum. Bratislava (Slovensko): Slovenské centrum dizajnu, 2013, roč. 19, No 4, p. 20-25. ISSN 1335-034X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dizajn, tlačovina a pridané médium
Name in Czech Design, tiskovina a přidané médium
Name (in English) Design, printed material and added medium
Authors NOGA, Pavel.
Edition Designum, Bratislava (Slovensko), Slovenské centrum dizajnu, 2013, 1335-034X.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) design; tiskovina; přidané médium; 3D časopis; fólie s písmem; vinyl; na disketě; ABC; Lettraset; Propisot; U&lc; ITC; Lürzer's Archive; Fuse; Mladý svět; Živel; IDN;
Keywords in English design; printed material; added medium; 3D magazine; plastic film with letter; vinyl; on the floppy; ABC; Lettraset; Propisot; U&lc; ITC; Lürzer's Archive; Fuse; Mladý svět; Živel; IDN;
Changed by Changed by: doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD., učo 233812. Changed: 1. 4. 2014 10:21.
Abstract
Najrôznejšia technika – predovšetkým digitálna, sa čím ďalej tým viac udomácňuje v domovoch počiatku 21. storočia. V našom slovníku sa to hemží slovami ako „2D“, „3D“, dokonca aj „4D“. Dnešný grafický dizajnér začína mať ťažisko svojej práce v kyberpriestore, neznamená to však, že by nutne museli zaniknúť tlačené médiá. Rýchlo sme si zvykli na mobily, tablety či inteligentné domy. Každý prístroj dnes musí vedieť niečo navyše – napríklad telefóny fotografujú, navigujú, prehrávajú hudbu i filmy. To isté dokážu aj tablety, navyše na ne môžeme písať aj kresliť, ovládame ich dotykom a ak chceme, aby voňali – môžeme ich ošetrovať špeciálnou kozmetikou. Skrátka – máme k dispozícii niečo, čo dokáže stimulovať všetky naše zmysly a už nám to ani nepripadá ako niečo výnimočné. V článku autor pripomína z hľadiska dizajnu zaujímavé tlačené časopisy, ktoré disponovali či doteraz disponujú nejakým pridaným médiom.
Abstract (in Czech)
Nejrůznější technika – především digitální, se čím dál víc zabydluje v našich domovech počátku 21. století. V našem slovníku se to hemží slovy jako "2D", "3D", dokonce i "4D". Dnešní grafický designér začíná mít těžiště své práce v kyberprostoru, neznamená to však, že by nutně musela zaniknout tištěná média. Zkusme si připomenout – z hlediska designu zajímavé tiskoviny, které disponovaly či dosud disponují nějakým přidaným médiem.
Abstract (in English)
Digital technology more and more fill up our 21st century homes. Our daily vocabulary contains words as "2D", "3D" even "4D"! Current designer has the focus of his work in the cyberspace, but it doesn't mean the end of the printed media ...
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:25