MAREŠ, Miroslav. Hrozba teroristického útoku na sportovní podnik v ČR (Threat of terrorist attack against sport event in the CR). In Sport a bezpečnost. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hrozba teroristického útoku na sportovní podnik v ČR
Name (in English) Threat of terrorist attack against sport event in the CR
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sport a bezpečnost, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00065738
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) sport; terorismus; Česká republika
Keywords in English sport; Terrorism; Czech Republic
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 3. 1. 2014 13:18.
Abstract
Tento příspěvek analyzuje historické zkušenosti a budoucnost teroristických útoků ve spojení se sportem v České republice.
Abstract (in English)
This contribution analyses historical experiences and future of terrorist attacks in connection with sport in the Czech Republic.
Links
VF20102015005, research and development projectName: Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
Investor: Ministry of the Interior of the CR
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:24