HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ and Miloš VEČEŘA. Právní teorie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 439 s. ISBN 9788073804589.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní teorie
Authors HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ and Miloš VEČEŘA.
Edition Plzeň, 439 s. 2013.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
ISBN 9788073804589
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:54.
PrintDisplayed: 27/10/2021 06:59