KOTTLER, Jeffrey A. Profesní psychohygiena terapeuta : cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. Translated by Petr Jochmann. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 183 s. ISBN 9788026203728.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní psychohygiena terapeuta : cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama
Authors KOTTLER, Jeffrey A.
Translated by Petr Jochmann.
Edition Vyd. 1. Praha, 183 s. 2013.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026203728
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:38.
PrintDisplayed: 20/3/2023 14:31