CACEK, Jan, Tomáš KALINA and Pavel GRASGRUBER. Vliv bezprostřední aplikace explozivně silového tréninku (THE INFLUENCE OF AN IMMEDIATE APPLICATION OF EXPLOSIVE STRENGTH TRAINING ON THE DYNAMICS OF RUNNING ECONOMY AT A 48 HOUR INTERVAL). In Jaroslav Broďíni. Atletika 2013. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. p. 87-97. ISBN 978-80-8141-048-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv bezprostřední aplikace explozivně silového tréninku
Name (in English) THE INFLUENCE OF AN IMMEDIATE APPLICATION OF EXPLOSIVE STRENGTH TRAINING ON THE DYNAMICS OF RUNNING ECONOMY AT A 48 HOUR INTERVAL
Authors CACEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš KALINA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel GRASGRUBER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Nitra, Atletika 2013, p. 87-97, 11 pp. 2013.
Publisher Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/13:00070156
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-8141-048-2
Keywords in English running economy; plyometric training; immediate effect
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 9. 4. 2014 15:28.
Abstract
Cílem práce bylo zjistit závislost akutního efektu plyometrického tréninku u vytrvalostních běžců na úroveň (dynamiku) ekonomiky běžeckého pohybu (RE). Sedm výkonnostních a rekreačních běžců absolvovalo plyometrický trénink (7'' zatížení, odpočinek 2', maximální intenzita, 3 série každého cviku) především dolních končetin (dřep – výskok; přeskok z výpadu do výpadu; klik s odrazem; snožné poskoky s propnutými koleny; bruslařské, imitační odrazy; seskok z lavičky a následný vertikální výskok snožmo) a čtyři testy RE. Testy RE se prováděly na běžícím páse (1% inklinace) při rychlostech 8, 10, 12 km.h-1 (interval 5 min, zaznamenávaly se poslední 2 min. každé úrovně) ve čtyřech samostatných měřeních (-48, 0, 24 a 48 h; 0 = test bezprostředně po plyometrické intervenci). Zjistili jsme, že průměrná VO2.BM-1.min-1 a deltaVO2.BM-1.min-1 při daných rychlostech po aplikaci plyometrického zatížení prakticky nevzrostla oproti výchozímu stavu. Výsledky Vilcoxonova testu neprokázaly statisticky signifikantní rozdíly (p < 0,05) ukazatelů RE po aplikaci plyometrické intervence. Stejně tak se neprojevil tzv. opožděný tréninkový efekt na změnách RE.
Abstract (in English)
The objective of this work was to determine the accute effect of plyometric training on running economy (RE) in endurance runners. Seven competetive and recreational runners completed a plyometric training (load 7 sec, rest 2 min, maximum intensity, 3 sets of each exercise) primarily aimed at lower limbs (squat – jump; skipping; rebound push-ups etc.), and four tests of RE. Tests of RE were performed on four separate occasions (-48, 0, 24 and 48 h; 0=a test immediately after the plyometric intervention) on a conveyor belt (1% inclination ) at 8, 10 and 12 km.h -1. Each level lasted 5 min and only the last 2 min were recorded. We found that the average VO 2.BM-1.min -1 and deltaVO 2.BM-1.min-1 at given speeds practically did not increase from baseline. Results of the Wilcoxon test didn’t show statistically significant differences (p < 0.05) with regard to indicators of RE after the plyometric intervention. Likewise, we didn’t notice any delayed training effect on RE.
Links
MUNI/A/0790/2012, interní kód MUName: Faktory ovlivňující ekonomiku běžeckého pohybu (efekt explozivně silového tréninku a strečinku aplikovaného akutně před výkonem na ekonomiku běžeckého pohybu) II
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 18:08