ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel TRÁVNÍK, Alice MALENOVSKÁ a R. HÜTTELOVÁ. Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 78, č. 5, s. 481-484. ISSN 1210-7832.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce
Název česky Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce
Název anglicky Activities and responsibilities of workers in embryologic and andrologic laboratories in assisted reproduction centers
Autoři ŽÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel TRÁVNÍK (203 Česká republika), Alice MALENOVSKÁ (203 Česká republika) a R. HÜTTELOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, 1210-7832.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00070158
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky centrum asistované reprodukce; pracovník laboratoře; činnosti; kompetence
Klíčová slova anglicky center of assisted reproduction; laboratory staff activities; current status; competences
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 29. 11. 2013 11:13.
Anotace
Práce uvádí současný stav a pravidla pro činnosti a kompetence pracovníků laboratoří center asistované reprodukce. Pravidla byla vypracována členy výboru Asociace reprodukční embryologie (ARE), jako profesní organizace na základě vyhlášky č. 55/2011 Sb. Byla schválena výborem Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a přijata jako závazná pro centra asistované reprodukce v ČR.
Anotace anglicky
This paper presents the current status and rules for the laboratory staff activities and their competences in the centers of assisted reproduction. The rules were processed by the members of the Association of Reproductive Embryology (ARE) commitee under the current legislation. Committee members of the Czech Sterility and Assisted Reproduction Society approved these rules as obligatory for assisted reproduction centres in Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 4. 7. 2022 08:11