ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel TRÁVNÍK, Alice MALENOVSKÁ and R. HÜTTELOVÁ. Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce (Activities and responsibilities of workers in embryologic and andrologic laboratories in assisted reproduction centers). Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, vol. 78, No 5, p. 481-484. ISSN 1210-7832.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce
Name in Czech Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce
Name (in English) Activities and responsibilities of workers in embryologic and andrologic laboratories in assisted reproduction centers
Authors ŽÁKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Pavel TRÁVNÍK (203 Czech Republic), Alice MALENOVSKÁ (203 Czech Republic) and R. HÜTTELOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, 1210-7832.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00070158
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) centrum asistované reprodukce; pracovník laboratoře; činnosti; kompetence
Keywords in English center of assisted reproduction; laboratory staff activities; current status; competences
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 29. 11. 2013 11:13.
Abstract
Práce uvádí současný stav a pravidla pro činnosti a kompetence pracovníků laboratoří center asistované reprodukce. Pravidla byla vypracována členy výboru Asociace reprodukční embryologie (ARE), jako profesní organizace na základě vyhlášky č. 55/2011 Sb. Byla schválena výborem Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a přijata jako závazná pro centra asistované reprodukce v ČR.
Abstract (in English)
This paper presents the current status and rules for the laboratory staff activities and their competences in the centers of assisted reproduction. The rules were processed by the members of the Association of Reproductive Embryology (ARE) commitee under the current legislation. Committee members of the Czech Sterility and Assisted Reproduction Society approved these rules as obligatory for assisted reproduction centres in Czech Republic.
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 09:52