BAKEŠOVÁ, Václava. Středověká katedrála a křížová cesta z devatenáctého století: dva příklady vlivu sakrálního umění na francouzskou literaturu (Medieval cathedral and Stations of the Cross from the 19th century: two examples of the influence on sacred art in French literature). In Marie Voždová a kolektiv. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. p. 27-50. Monografie. ISBN 978-80-244-3525-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Středověká katedrála a křížová cesta z devatenáctého století: dva příklady vlivu sakrálního umění na francouzskou literaturu
Name in Czech Středověká katedrála a křížová cesta z devatenáctého století: dva příklady vlivu sakrálního umění na francouzskou literaturu
Name (in English) Medieval cathedral and Stations of the Cross from the 19th century: two examples of the influence on sacred art in French literature
Authors BAKEŠOVÁ, Václava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Olomouc, Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění, p. 27-50, 24 pp. Monografie, 2013.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070180
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-3525-1
Keywords (in Czech) Joris Karl Huysmans; Sylvie Germain; středověká katedrála; Chartres; křížová cesta
Keywords in English Joris Karl Huysmans; Sylvie Germain; medieval cathedral; Chartres; Stations of the Cross
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D., učo 772. Changed: 8. 3. 2014 00:25.
Abstract
Tato kapitola je věnována Huysmansovu románu La Cathédrale a publikaci Chemin de croix současné autorky Sylvie Germainové. Zkoumáme v ní vliv středověkého sakrálního umění a umění 19. století na texty různých literárních směrů.
Abstract (in English)
This chapter is consacred to the novel La Cathédrale by Joris-Karl Huysmans and to essay Chemin de croix of contempory author Sylvie Germain. We study there the influence on the medieval sacred art and on the art from the 19th century in texts on various literary movements.
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 03:20