Informační systém MU
ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Podpora zdraví ve škole - program Normální je nekouřit (Health promotion in school - Educational progamme Non-Smoking is a Norm). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora zdraví ve škole - program Normální je nekouřit
Name (in English) Health promotion in school - Educational progamme Non-Smoking is a Norm
Authors ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) podpora zdraví; prevence kouření; rizikové chování, edukační programy
Keywords in English health promotion; smoking prevention; risk behavior; education progamme
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D., učo 23671. Changed: 29/3/2015 22:37.
Abstract
Podpora zdraví a prevence rizikového chování je jedním z cílů vzdělávání na základní škole. Program Normální je nekouřit pomáhá učitelům realizovat preventivní aktivity a činnosti v rámci primátní prevence ve škole. Zaměřuje se na nekuřáckou výchovu a prevenci závislostí u dětí primárního stupně. Je vhodné jej implementovat do školníhio vzdělávacího programu s cílem zvyšovat znalosti, dovednosti a kompetence žáků, směřující k rozvoji jejich osobnosti. Jihlava 2013
Displayed: 20/3/2023 17:27