ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Spolupráce odborníků na poli primární prevence ve škole. In konference Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Technická univerzita, Liberec 2013. (Professionals cooperation in the field of primary prevention in school). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spolupráce odborníků na poli primární prevence ve škole. In konference Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Technická univerzita, Liberec 2013.
Name (in English) Professionals cooperation in the field of primary prevention in school
Authors ŽALOUDÍKOVÁ, Iva.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Prevence; rizikové chování; spolupráce školy a zdravotníků; partneři školy
Keywords in English Prevention; risk behavior; cooperation between school and health authorities
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D., učo 23671. Changed: 29. 3. 2015 22:38.
Abstract
Spolupráce odborníků je vysoce žádoucí v oblasti výchovy ke zdraví a podpory zdravého životního stylu u dětí na základní škole. Je škola dostatečně otevřená těmto vlivům? Proces akreditací MŠMT umožnuje vstup nejrůznějším programům a organizacím, které školám nabízejí své aktivity pro děti. Je to způsob ochrany, jak mít kontrolu nad tím, co ve škole probíhá. Je jistě opodstatněné, že přístup k dětem na půdě školy má jen vybraný zájemce. Program zaměřený na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření „Normální je nekouřit“ byl vytvořen ve spolupráci odborníků a v současné době je nabízen školám k širokému užití v praxi. Na tomto programu je možno ukázat fungující model spolupráce pedagogických pracovníků a odborníků ze zdravotnických zařízení, především z krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů. Liberec 2013.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:56