HELÁN, Robert. Výuka angličtiny v oboru Nutriční terapeut: využití autentických materiálů pro kultivaci jazykových dovedností (Teaching English to Nutritional Therapists: Using Authentic Materials for the Cultivation of Language Skills). In Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka angličtiny v oboru Nutriční terapeut: využití autentických materiálů pro kultivaci jazykových dovedností
Name (in English) Teaching English to Nutritional Therapists: Using Authentic Materials for the Cultivation of Language Skills
Authors HELÁN, Robert (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14640/13:00070227
Organization unit Language Centre
Keywords in English nutritional therapist; language skills
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 8. 4. 2014 14:32.
Abstract
Příspěvek se věnuje specifickým aspektům výuky odborného anglického jazyka v bakalářském oboru Nutriční terapeut na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci projektu Impact dochází v tomto kurzu k inovaci učebních materiálů a výukových metod, které by lépe připravily absolventy k využití dosažených jazykových znalostí a dovedností v budoucí praxi či následném studiu. V příspěvku budou diskutovány: (1) důvody pro zahrnutí oborových odborných článků a prezentací do výuky, (2) možnosti efektivního využití kontroverzních témat z oboru pro účely nácviku diskuzí a (3) klady implementace elearningové podpory pro výuku. Jednotlivé body budou doloženy na konkrétních ukázkách.
Abstract (in English)
The paper deals with practical aspects of teaching English for Specific Purposes in the Nutritional Therapy bachelor degree program at the Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno. Within the IMPACT project, new study materials and teaching methods are being developed to better prepare the students to make use of the attained language knowledge and skills in their future practice or follow-up studies. The paper will discuss: (1) the value of including field-specific articles and presentations in the lessons, (2) possibilities of the effective use of controversial topics for the purpose of practicing discussion skills, and (3) benefits of e-learning implementation for the lessons. These points will be illustrated by specific examples.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUName: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.pdf   File version Helán, R. 16. 3. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1130333/Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1130333/Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1130333/Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1130333/Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 16. 3. 2014 18:01

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Robert Helán, Ph.D., učo 18899
  • a concrete person PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218
Attributes
 

Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1130333/Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1130333/Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
918,7 KB
Hash md5
8afe791dfe66620c66da1c6e571b5dfd
Uploaded/Created
Sun 16. 3. 2014 18:01

Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1130333/Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1130333/Prezentace_-_vyuka_AJ_v_oboru_Nutricni_terapeut.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
6,2 KB
Hash md5
65f119fc37f053d5c4574ff6e3e7e9b8
Uploaded/Created
Sun 16. 3. 2014 18:02
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13. 8. 2022 02:58