ČEVELÍČEK, Michal, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2013, roč. 57, č. 5, s. 447-460. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu
Název česky Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu
Název anglicky Presentation of selected models of psychotherapeutic case formulation
Autoři ČEVELÍČEK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí) a Jan ROUBAL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2013, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.292
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00066542
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000326999400004
Klíčová slova česky formulace případu; psychoterapie; assessment
Klíčová slova anglicky case formulation; psychotherapy; assessment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 19. 3. 2020 23:53.
Anotace
Účelem textu je představení různých modelů psychoterapeutické formulace případu. Koncept formulace případu je nejprve definován, jsou uvedeny jeho základní vlastnosti a účel. Následně jsou představeny specifické aspekty formulace případu z pohledu odlišných psychoterapeutických přístupů a modely aspirující na využitelnost různými přístupy. Zmiňované koncepty jsou poté uvedeny do kontextu sady kategorií nabízející přehled obsahových a formálních prvků formulace případu. Kategoriemi odlišujícími různé koncepty a definice formulace případu jsou původ teorie, centrální prvek, symptomatologie, vztah k plánování, adresát a profesní kontext.
Anotace anglicky
The purpose of the presented text is an introduction of different psychotherapeutic case formulation models. First the case formulation concept is defined and its basic qualities and purpose are delineated. Then the text introduces specific aspects of case formulation as viewed by different psychotherapy approaches, and models declaring their usefulness for more than one specific approach. Mentioned models are then put into context of a set of categories offering overview of content and formal aspects of case formulations. The categories differentiating concepts and definitions of case formulations are: theory origination, central element, symptomatology, approach to planning, recipient and context of profession.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 00:23