FRIEDMANN, Zdeněk. Svět práce a příprava učitelů. In Trendy ve vzdělávání. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Svět práce a příprava učitelů
Název anglicky The world of work and teacher education
Autoři FRIEDMANN, Zdeněk.
Vydání Trendy ve vzdělávání, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky výchova k volbě povolání, profesní orientace, profesní příprava, výchova k práci, osobní předpoklady, kariérové poradenství, učitelé technické výchovy, základní školy
Klíčová slova anglicky preparation to career choice; career education; career counseling; education to work; personal skills; teachers of technology; framework curriculum; basic schools
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., učo 733. Změněno: 3. 3. 2014 08:29.
Anotace
Učitelé předmětů technického charakteru mají možnost velmi účinně pomáhat žákům v jejich profesní orientaci. Mohou je informovat nejen o zaměření škol a jejich perspektivách, ale také o charakteristikách různých profesí. Jsou obvykle těmi, kteří podporují zájem žáků o řemesla a umožňují jim v rámci výuky získávat alespoň dílčí zkušenosti s vykonáváním určité profese. Příspěvek věnuje pozornost možnostem vzdělávání učitelů technických a informačně technologických předmětů v oblasti profesní orientace.
Anotace anglicky
The teachers of technical subjects can be of help to pupils with their choice of school/profession. They can inform pupils about the characteristics of different professions, their perspectives, support their interest in handicrafts and make them possible to get at least the partial experience with the profession. The paper is focused on the mentioned aspect of teacher education in the area of career guidance.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2021 16:27