FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The specific features of professional aspirations of pupils with special educational needs in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. s. 296-301. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.193.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The specific features of professional aspirations of pupils with special educational needs in Czech basic schools
Název česky Specifika profesních aspirací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v českých základních školách
Autoři FRIEDMANN, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) a Bohumíra LAZAROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Neuveden, Procedia - Social and Behavioral Sciences, od s. 296-301, 6 s. 2013.
Nakladatel Elsevier
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Belgie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00074828
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISSN 1877-0428
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.193
UT WoS 000342763100051
Klíčová slova česky žáci se speciální vzdělávací potřebou; profesní orientace; kariérové poradenství
Klíčová slova anglicky pupils with special educational needs; professional aspirations; career guidance
Štítky rivok, RIVZ
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 24. 4. 2015 19:13.
Anotace
The paper presents selected results of a research project on the attention paid to pupils with special educational needs in basic schools (ISCED 2A). The aim of the research was to identify the specific features of the professional choice of pupils with a disability approaching the end of the compulsory school attendance and to propose educational and counselling measures for the support of the choice. The questionnaire was distributed to more than 200 pupils with a disability as well as without a disability. The results yield a comparison of both groups in their professional choice. Attention is paid to the differences in the factors that influence the choice, preferred values, the relationship between kind of handicap and the choice.
Anotace česky
Autoři prezentují vybrané výsledky výzkumného projektu zaměřeného na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách. Cílem výzkumu bylo identifikovat specifika profesní orientace zmíněné skupiny žáků. Ve výsledcích dotazníkového šetření jsou porovnávány skiny žáků s a bez handicapu, pokud jde o jejich profesní orientaci.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 01:25