LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. p. 302-307. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.194.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Support for organizational learning in Czech basic schools
Name in Czech Podpora organizačního učení v českých základních školách
Authors LAZAROVÁ, Bohumíra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Milan POL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka HLOUŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr NOVOTNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin SEDLÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Neuveden, Procedia - Social and Behavioral Sciences, p. 302-307, 6 pp. 2013.
Publisher Elsevier
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Belgium
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00066546
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 1877-0428
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.194
UT WoS 000342763100052
Keywords (in Czech) organizační učení; základní školy; učící se komunity; řízení škol
Keywords in English organizational learning; basic schools; learning communities; school leadership
Tags rivok, RIVZ
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 6/4/2015 22:11.
Abstract
The authors present their own research on leadership in organizational learning. The aim of the research is to describe and grasp processes of leadership of organizational learning in Czech basic schools and to identify its contents and forms as well as impediments and supportive interventions. Both qualitative and quantitative methodologies (case studies and questionnaires for headteachers and teachers) have been used to accomplish these objectives. The paper contains results obtained from the analysis of qualitative data aimed at the identification and description of factors facilitating processes of organizational learning in selected schools.
Abstract (in Czech)
Autoři prezentují výzkum zaměřený na organizační učení a jeho řízení. Cílem výzkumu bylo zachytit a popsat procesy řízení organizačního učení v českých základních školách, identifikovat jeho obsahy a formy, bariéry a podpůrné faktory. Byla využita kvalitativní i kvantitativní metodologie - rozhovory a dotazníky pro učitele i ředitele škol. Příspěvek obsahuje vybraná data z kvalitativní analýzy zaměřené na identifikaci podpůrných faktorů organizačního učení.
Links
GAP407/10/1197, research and development projectName: Procesy organizačního učení a jejich vedení a řízení ve škole
Investor: Czech Science Foundation, Processes of Organizational Learning and their Leadership and Management in Schools
PrintDisplayed: 27/1/2023 19:51