MARTÍNKOVÁ, Martina. Zkušenostně reflektivní učení jako součást primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů v rámci přípravy budoucích pedagogů. In konference ZKUŠENOST-REFLEXE-UČENÍ. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zkušenostně reflektivní učení jako součást primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů v rámci přípravy budoucích pedagogů
Název česky Zkušenostně reflektivní učení jako součást primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů v rámci přípravy budoucích pedagogů
Název anglicky Reflective experiential learning as part of primary and secondary prevention of socially pathological phenomena in preparing teachers
Autoři MARTÍNKOVÁ, Martina.
Vydání konference ZKUŠENOST-REFLEXE-UČENÍ, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky alternativa učitel primární prevence sekundární prevence sociální patologie šikana učení
Klíčová slova anglicky alternative teacher primary prevention secondary prevention social pathology bullying teaching
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Martínková, Ph.D., učo 237694. Změněno: 27. 11. 2013 13:35.
Anotace
Komentář k posteru představuje výuku zabývající se primární a sekundární prevencí sociálně patologických jevů s důrazem na problematiku šikany ve školách. V rámci výuky jsou využívány různé prvky zkušenostně reflektivního učení, které u studentů přispívají nejen k zvládnutí teorie a aplikaci dovedností při řešení tak závažného fenoménu jako je násilí a šikana ve škole, ale také k prožitku a pochopení emocí u oběti i agresora.
Anotace anglicky
Comment to the poster relates to the education focused on primary and secondary prevention of socially pathological phenomena with emphasis on the issue of bullying at schools. In the teaching, various elements of reflective experiential learning are used such that they help students not only to master the theory and application of skills for solving such an important phenomenon as violence and bullying at school , but they also lead to experience and understanding emotions in both the victim and the aggressor.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 18:38