BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK and Petr SZTURZ. Karcinom prsu jako součást vícečetné malignity - kazuistika. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Karcinom prsu jako součást vícečetné malignity - kazuistika
Name in Czech Karcinom prsu jako součást vícečetné malignity - kazuistika
Authors BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK and Petr SZTURZ.
Edition XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D., učo 101717. Changed: 28/11/2013 15:52.
PrintDisplayed: 5/4/2020 00:23