MACHÁČEK, Jiří. Nový začátek. U kolébky dnešních civilizací (600-1000) (New beginning. On the roots of contemporary civilisations (600-1000)). In Bárta, Miroslav; Kovář, Martin. Civilizace a dějiny : historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Praha: Academia, 2013. p. 231-257. Humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2301-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nový začátek. U kolébky dnešních civilizací (600-1000)
Name (in English) New beginning. On the roots of contemporary civilisations (600-1000)
Authors MACHÁČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Civilizace a dějiny : historie světa pohledem dvaceti českých vědců, p. 231-257, 27 pp. Humanitní vědy, 2013.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00066552
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-200-2301-8
Keywords (in Czech) archeologie; raný středověk, světové dějiny; civilizace
Keywords in English archeology; Early Middel Ages; world history; civilisation
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 28/3/2014 12:49.
Abstract
Studie o historii čtyř světových civilizací z druhé poloviny prvního tisíciletí n.l. - Západu, islámu, Číny a Mayů. Civilizace jsou srovnávány ze synchronního a diachronního hlediska. Důraz je položen na jejich formativní atributy.
Abstract (in English)
The study about the history of four world civilisations from the second half of the first millennium AD – West, Islam, China and Maya. The civilisations are compared from the synchronic and diachronic point of view. It focuses on their formative attributes.
Links
GAP405/12/0111, research and development projectName: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Czech Science Foundation, Between Great and Přemyslid Moravia. The Archaeology of the Collapse and Recovery of Early Medieval Society
PrintDisplayed: 7/10/2022 04:10