KOLÁŘOVÁ, Ivana. Atribut (Attribute). In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1st ed. Praha: Academia, 2013. p. 725-735. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Atribut
Name in Czech Atribut
Name (in English) Attribute
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Akademická gramatika spisovné češtiny, p. 725-735, 11 pp. Mimo: humanitní vědy, 2013.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00070308
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-200-2205-9
Keywords in English sentence constituent - attribute - expressional concurrents - Czech National Corpus
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 31. 1. 2014 14:26.
Abstract
Kapitola sleduje nejen prostředky vyjadřování různých druhů atributu na bázi výzkumu jazykových prostředků v Českém národním korpusu, ale též konkurenci atributů blízkého významu vyjádřených různými slovními druhy (substantivy, adjektivy) a atributy různých významů vyjádřené týmiž slovy.
Abstract (in English)
The chapter is focused to the expression of various types of attributes. It is based on the language research in Czech National Corpus. It follows concurrence of attributes of similar meaning that are expressed by various word category (adjectives, substantives) and attributes of various meaning that are expressed by the same word.
PrintDisplayed: 6. 10. 2022 08:33