REISSMANNOVÁ, Jitka. Creativity in teaching first aid. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Creativity in teaching first aid
Name in Czech Kreativita ve výuce první pomoci
Authors REISSMANNOVÁ, Jitka.
Edition 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovenia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kreativita; učitel; škola; výchova ke zdraví; první pomoc
Keywords in English creativity; teacher; school; health education; first aid
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., učo 23275. Changed: 28/11/2013 21:36.
Abstract
First aid is the skill of saving human lives. Research shows that citizens' knowledge of first aid are at a lower level than would be desirable ( eg Reissmannová, 2010), which relates to the often inadequate preparation of citizens in this area. To be taught first aid effectively enough, it is necessary to choose effective methods of teaching - suitable to use experiential learning and simulation of specific situations, which place considerable demands on creativity trainer first aid. Improving unsatisfactory situation can also bring topics implementation of first aid to all subjects that are taught in primary schools. The condition, however, is the teacher who is not only an expert in his field, but also a good command of the latest procedures of first aid and thinking creatively. Finally, let us remember that in situations that require first aid, we do not often have available first aid kit and our task is improvisation based on creativity.
Abstract (in Czech)
První pomoc je dovednost zachraňující lidské životy. Výsledky výzkumů ukazují, že znalosti občanů v oblasti první pomoci jsou na nižší úrovni než by bylo žádoucí (např. Reissmannová, 2010), což souvisí s často nedostatečnou přípravu občanů v této oblasti. Aby byla první pomoc vyučována dostatečně efektivně, je nutné volit efektivní metody výuky – vhodné je využití zážitkové pedagogiky a simulace konkrétních situací, které kladou značné nároky na kreativitu lektora PP. Zlepšení neuspokojivé situace může také přinést implementace témat první pomoci do všech předmětů, které jsou vyučovány na základních školách. Podmínkou ovšem je učitel, který je odborníkem nejen ve svém oboru, ale také dobře ovládá nejnovější postupy první pomoci a kreativně myslí. V neposlední řadě si uvědomme, že v situacích, které vyžadují poskytnutí první pomoci, nemáme často k dispozici lékárničku a naším úkolem je improvizace založená na kreativitě.
PrintDisplayed: 1/2/2023 10:35