Informační systém MU
REISSMANNOVÁ, Jitka. Creativity in teaching first aid. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Creativity in teaching first aid
Název česky Kreativita ve výuce první pomoci
Autoři REISSMANNOVÁ, Jitka.
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovinsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kreativita; učitel; škola; výchova ke zdraví; první pomoc
Klíčová slova anglicky creativity; teacher; school; health education; first aid
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., učo 23275. Změněno: 28. 11. 2013 21:36.
Anotace
First aid is the skill of saving human lives. Research shows that citizens' knowledge of first aid are at a lower level than would be desirable ( eg Reissmannová, 2010), which relates to the often inadequate preparation of citizens in this area. To be taught first aid effectively enough, it is necessary to choose effective methods of teaching - suitable to use experiential learning and simulation of specific situations, which place considerable demands on creativity trainer first aid. Improving unsatisfactory situation can also bring topics implementation of first aid to all subjects that are taught in primary schools. The condition, however, is the teacher who is not only an expert in his field, but also a good command of the latest procedures of first aid and thinking creatively. Finally, let us remember that in situations that require first aid, we do not often have available first aid kit and our task is improvisation based on creativity.
Anotace česky
První pomoc je dovednost zachraňující lidské životy. Výsledky výzkumů ukazují, že znalosti občanů v oblasti první pomoci jsou na nižší úrovni než by bylo žádoucí (např. Reissmannová, 2010), což souvisí s často nedostatečnou přípravu občanů v této oblasti. Aby byla první pomoc vyučována dostatečně efektivně, je nutné volit efektivní metody výuky – vhodné je využití zážitkové pedagogiky a simulace konkrétních situací, které kladou značné nároky na kreativitu lektora PP. Zlepšení neuspokojivé situace může také přinést implementace témat první pomoci do všech předmětů, které jsou vyučovány na základních školách. Podmínkou ovšem je učitel, který je odborníkem nejen ve svém oboru, ale také dobře ovládá nejnovější postupy první pomoci a kreativně myslí. V neposlední řadě si uvědomme, že v situacích, které vyžadují poskytnutí první pomoci, nemáme často k dispozici lékárničku a naším úkolem je improvizace založená na kreativitě.
Zobrazeno: 9. 2. 2023 13:40