Informační systém MU
KOPEČEK, Lubomír. Opoziční smlouvy „za kopečky“ I.: Byl pakt ČSSD a ODS z let 1998–2002 demokratickou deviací? (Opposition Agreements Outside the Czech Republic I.: Was the Social Democratic Party and Civic Democratic Party Pact from 1998 to 2002 a Democratic Deviation?). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2013, XV., č. 2-3, p. 175-195. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.23.175.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Opoziční smlouvy „za kopečky“ I.: Byl pakt ČSSD a ODS z let 1998–2002 demokratickou deviací?
Name (in English) Opposition Agreements Outside the Czech Republic I.: Was the Social Democratic Party and Civic Democratic Party Pact from 1998 to 2002 a Democratic Deviation?
Authors KOPEČEK, Lubomír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Středoevropské politické studie, Brno, Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2013, 1212-7817.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066554
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2013.23.175
Keywords in English minority governments; support party; Opposition Agreement; Czech Republic; Denmark; Sweden; New Zealand; Italy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., učo 22928. Changed: 10. 12. 2013 15:23.
Abstract
Po parlamentních volbách roku 1998 zformovala vítězná sociální demokracie menšinovou vládu. Vznik a existence této vlády umožňovala dohoda s druhou největší formací - Občanskou demokratickou stranou. Tato dohoda známá jako Opoziční smlouva se stala předmětem velké debaty. Článek analyzuje Opoziční smlouvu ve srovnávací perspektivě s jinými menšinovými vládami s vnější podporou. Text přitom podrobně analyzuje vládní praxi v Dánsku, Švédsku, na Novém Zélandu a v Itálii (v době historického kompromisu) a v tomto kontextu jsou rozebrány specifika českého případu. Z důvodu značné délky je text článku rozdělen na dvě části; první část je publikována v tomto čísle.
Abstract (in English)
After the 1998 general elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic, the largest party, the Social Democratic Party, formed a minority government. The origin and existence of this government was enabled by an agreement with the second largest formation, the Civic Democratic Party. What was then known as the Opposition Agreement became the subject of considerable debate. The paper analyses the Opposition Agreement in comparison with other minority governments with external support, be they governments formed on the basis of ad hoc agreements or complex ones. The text looks in detail at government practice in Denmark, Sweden, New Zealand, and Italy at the time of the Historic Compromise; this is then used as a context for outlining the specifics of the Czech case. Because of its considerable length, the text is divided into two parts; the first part is printed in this volume.
Links
GAP408/11/0790, research and development projectName: Období opoziční smlouvy: kontext, struktura a dopady na českou politiku
Investor: Czech Science Foundation, The opposition agreement period: context, structure, and impacts on Czech politics
Displayed: 8. 8. 2022 13:24