MAREŠ, Jan and Jiří MAREŠ. Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek (The Autonomy of the Adolescent: The result of learning autonomy). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2014, vol. 64, No 1, p. 81-98. ISSN 0031-3815.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek
Name (in English) The Autonomy of the Adolescent: The result of learning autonomy
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří MAREŠ (203 Czech Republic).
Edition Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova, 2014, 0031-3815.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073435
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) autonomie; žáci; učitelé; vynořující se dospělost; autonomie v učení
Keywords in English autonomy; students; teachers; emerging adulthood; learning autonomy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 28. 4. 2015 07:30.
Abstract
Teoretická studie se věnuje tématu, které v české pedagogice a pedagogické psychologiinebývá hlouběji rozpracováno. V první části předkládá sedm pojetí autonomie člověka v psychologii. Autonomii jako svrchovanost, nezávislost, zranitelnost, separaci, odcizení se, projev aktérství a projev specifi cké nezávislosti. Ve druhé části studie diskutuje tři rozdílné úrovně,na nichž se dá zkoumat autonomie při výchově a vzdělávání žáků. Jsou to: úroveň vzdělávacího systému a školy jako instituce, úroveň interakce učitel-žáci a úroveň žáků samotných. Hlouběji se věnuje právě úrovni žáků a předkládá model adaptibilního učení, který pracuje se žákovskou autonomií. Poslední část přehledové studie se soustřeďuje na cílené rozvíjení autonomie žáků ve škole. Přibližuje různé stránky autonomie (otevírání prostoru pro volbu možností, relevantnost učiva a učení, respekt k žákům). Charakterizuje prostředky, jimiž lze autonomii žáků rozvíjet v rámci autonomie organizační, procedurální, kognitivní a emoční. Výkladem prolíná vývojový zřetel, zejména pak specifi čnost autonomie žáků a studentů v období vynořující se dospělosti.
Abstract (in English)
Th is overview study is concerned with a theme that is not very deeply explored in Czech education and educational psychology (as compared to the situation abroad). In the first part it builds on the work of Ježek (2014) and presents seven concepts of the autonomy of the individual in psychology. From the perspective of differential psychology this means the concept of autonomy as self-governance, independence and vulnerability. From the point of view of developmental psychology there is then a distinction between autonomy as separation, detachment, expression of agency, and the expression of specific independence. Th e account is based on this developmental-psychological definition of autonomy: it is a developmental task facing every individual in the period of adolescence. Th is task involves thee growth of self-regulation of own emotions and own behaviour, greater independence in decision-making, the acquisition of greater rights and acceptance of greater responsibilities in the framework of the given society. In the second part of the study there is a discussion of the three different levels on which autonomy in the upbringing and education of pupils may be investigated. These are as follows: the level of the educational system (and schools as educational institutions), the level of teacher-pupil interaction and the level of the pupils alone. It is with the level of the pupils that the study is more deeply concerned; it presents a model of adaptable learning (Boekaerts, 1996), which works with pupil autonomy. It has the following parts: the task and its context, the knowledge and skills of the pupil, self, assessment; strategies of learning that lead to the acquisition of competence (the so-called mastery mode) and strategies of coping, which lead to the achievement of subjective well-being. The final part of the overview focuses on the targeted development of the autonomy of pupils in the school in the framework of organisational, procedural, cognitive and emotional autonomy.
Links
GAP407/12/0854, research and development projectName: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Czech Science Foundation, Paths to adulthood: longitudinal research of developmental trajectories and predictors of autonomy and identity
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.pdf   File version Mareš, J. 7. 11. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1131267/Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1131267/Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1131267/Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1131267/Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 7. 11. 2014 10:37, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
  • a concrete person prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., učo 35631
Attributes
 

Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1131267/Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1131267/Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
249,4 KB
Hash md5
821d68992caf831230a6166f86098718
Uploaded/Created
Fri 7. 11. 2014 10:37

Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1131267/Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1131267/Ped_2014_1_05_Autonomie_81_98.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
51,8 KB
Hash md5
0e05fbe397dc25b23f86ba08b92d5f86
Uploaded/Created
Fri 7. 11. 2014 10:39
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:16