HEBEDOVÁ, Petra. Stručná gramatika estonštiny (Concise Grammar of Estonian). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 103 pp. ISBN 978-80-210-6430-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stručná gramatika estonštiny
Name (in English) Concise Grammar of Estonian
Authors HEBEDOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 103 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00070325
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6430-0
Keywords (in Czech) gramatika; estonština; skloňování; časování
Keywords in English grammar; Estonian; declension; conjugation
Tags Munipress, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D., učo 104475. Changed: 16/11/2016 15:52.
Abstract
Stručná gramatika estonštiny shrnuje některé základní kapitoly estonské gramatiky, věnuje se zejména morfologii: popisuje kategorie estonského jména a slovesa a vzory pro skloňování a časování. Jedná se o pomocný materiál ke studiu estonštiny jako cizího jazyka.
Abstract (in English)
Concise grammar of Estonian describes some basic aspects of Estonian grammar. It concentrates on morphology: categories of Estonian noun and verb, declension and conjugation patterns. It is primarily intended as a supportive material for study of Estonian as a foreign language.
PrintDisplayed: 9/2/2023 10:03