MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Determination binding constant of drug - protein using capillary electrophoresis. In 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013), 2013. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determination binding constant of drug - protein using capillary electrophoresis
Název česky Určení vazebné konstanty v systému léčivo - protein pomocí kapilární elektroforézy
Autoři MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ.
Vydání 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013), 2013. 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky kapilární elektroforéza, vazebná konstanta, albumin
Klíčová slova anglicky capillary electrophoresis, binding constant, albumin
Změnil Změnil: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., učo 1865. Změněno: 30. 1. 2014 09:52.
Anotace
The aim of this contribution is to present results of measurement of binding constant using capillary electrophoresis. Three optimized methods were used to determine the binding constant of the model system (albumin - drug). These results were compared.
Anotace česky
Cílem příspěvku je prezentovat výsledky měření vazebných konstant za využití kapilární elektroforézy. K určení vazebné konstanty modelového systému (albumin - léčivo) byly využity tři optimalizované metody. Získané výsledky byly porovnány.
Návaznosti
GBP206/12/G014, projekt VaVNázev: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
VytisknoutZobrazeno: 11. 8. 2022 20:08