MICHALCOVÁ, Lenka and Zdeněk GLATZ. Determination binding constant of drug - protein using capillary electrophoresis. In 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013), 2013. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determination binding constant of drug - protein using capillary electrophoresis
Name in Czech Určení vazebné konstanty v systému léčivo - protein pomocí kapilární elektroforézy
Authors MICHALCOVÁ, Lenka and Zdeněk GLATZ.
Edition 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013), 2013. 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) kapilární elektroforéza, vazebná konstanta, albumin
Keywords in English capillary electrophoresis, binding constant, albumin
Changed by Changed by: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., učo 1865. Changed: 30/1/2014 09:52.
Abstract
The aim of this contribution is to present results of measurement of binding constant using capillary electrophoresis. Three optimized methods were used to determine the binding constant of the model system (albumin - drug). These results were compared.
Abstract (in Czech)
Cílem příspěvku je prezentovat výsledky měření vazebných konstant za využití kapilární elektroforézy. K určení vazebné konstanty modelového systému (albumin - léčivo) byly využity tři optimalizované metody. Získané výsledky byly porovnány.
Links
GBP206/12/G014, research and development projectName: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
PrintDisplayed: 11/8/2022 08:08