MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. USING DIFFERENT ELECTROPHORETIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE AFFINITY CONSTANTS OF SALICYLIC ACID AND BSA. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, S3, s. "S407" - "S409", 3 s. ISSN 0009-2770.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název USING DIFFERENT ELECTROPHORETIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE AFFINITY CONSTANTS OF SALICYLIC ACID AND BSA
Název česky Využití různých elektroforetických metod k určení afinitní konstanty kyseliny salicylové a BSA
Autoři MICHALCOVÁ, Lenka (203 Česká republika, domácí) a Zdeněk GLATZ (203 Česká republika, garant).
Vydání Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická, 2013, 0009-2770.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.196
Kód RIV RIV/00216224:14310/13:00066562
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000328730800050
Klíčová slova česky kapilární elektroforéza; vazebná konstanta; BSA; salicylová kyselina
Klíčová slova anglicky capillary electrophoresis; binding constant; BSA; salicylic acid
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Změněno: 29. 4. 2014 11:04.
Anotace
The capillary electrophoresis fontal analysis (CE-FA), Hummel Dreyer methods (HD)- with internal and external calibration, and affinity capillary electrophoresis (ACE) were used to study the affinities between salicylic acid (SA) and bovine serum albumin (BSA). The comparison of results and other conditions shows the best measurement methods are CE-FA and HD with external calibration.
Anotace česky
Metody CE-FA, HD s interní a externí kalibrací, a ACE byly použity k určení afinitní konstanty mezi salicylovou kyselinou a BSA. Na základě srovnání dosažených výsledků byly vybrány nejlepší metody pro stanovení afinitní konstanty.
Návaznosti
GBP206/12/G014, projekt VaVNázev: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 00:57