LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Utilization of capillary electrophoresis–mass spectrometry for on–line incubation. In 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013). 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Utilization of capillary electrophoresis–mass spectrometry for on–line incubation
Název česky Využití kapilární elektroforézy spojenou s hmotnostní detekcí pro on-line inkubační reakce
Autoři LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ.
Vydání 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013), 2013.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky kapilární elektroforéza; hmotnostní spektrometrie; on-line spojení; enyzmová reakce
Klíčová slova anglicky capillary electrophoresis; mass spectrometry; on-line connection; enzyme reaction
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., učo 1865. Změněno: 21. 1. 2014 14:53.
Anotace
Combination of capillary electrophoresis (CE) and mass spectrometry (MS) provides advantages characteristic for CE as fast separation, small sample consumption, low waste production together with MS advantages as sensitive detection of a wide substance range and their identification. CE also offers possibility to use inner space of capillary as microreactor. In this study incubation reaction was took place inside the capillary followed by an electrophoretic separation in the capillary and detection by MS. Mixing of reaction components was based on diffusion. Method was used for kinetic measurements of enzymatic reaction. Enzymatic system consisted of cytochrome P450 isoform 2C9 and model substrate diclofenac.
Anotace česky
Kombinace kapilární elektroforézy (CE) a hmotnostní spektrometrie (MS) spojuje výhody CE, jako jsou rychlá separace, minimální spotřeba vzorku, malá množství tvořených odpadů, s výhodami MS, jako jsou citlivá detekce širokého spektra látek a možnost jejich identifikace. CE také umožňuje využití vnitřního prostoru kapiláry jako mikroreaktoru. V této práci probíhala inkubační reakce uvnitř kapiláry, následovala elektroforetická separace a detekce pomocí MS. Míchání reakční směsi bylo založeno na difúzi. Metoda byla použita pro kinetické měření systému složeného z cytochromu P450 isoformy 2C9 a modelového substrátu diclofenaku.
Návaznosti
GAP206/10/0057, projekt VaVNázev: Miniaturizovaný systém pro "on-line" studie metabolismu léčiv založený na kapilární elektroforéze
Investor: Grantová agentura ČR, Miniaturizovaný systém pro "on-line" studie metabolismu léčiv založený na kapilární elektroforéze
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:47