Informační systém MU
KLIMPLOVÁ, Lenka. Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling. In Winter school: 'New skills and occupations in Europe: Challenges and possibilities'. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling
Authors KLIMPLOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Winter school: 'New skills and occupations in Europe: Challenges and possibilities' 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Belgium
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00070374
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) trh práce; dovednosti; zaměstnavatelé; evaluace; Česká republika; Švédsko; matching; poradenství
Keywords in English labour market; skills; employers; evaluation; Czech Republic; Sweden; matching; counselling
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Klimplová, Ph.D., M.A., učo 14402. Changed: 3. 12. 2013 15:24.
Abstract
The poster presents the project "Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling" which aims to identify, compare and evaluate a tool (method) for monitoring, analysis and prognosis of skills and qualification needs in regional labour markets in the Czech Republic and in Sweden. Furthermore, the project aims to innovate the tool using the best from both of the models (the Czech one and the Swedish one) and to test functionality and applicability of the innovated tool in conditions of a regional labour market in the Czech Republic. 200 employers in the Czech regional labour market have been interviewed and asked about demanded skills for different occupations in short-term (up to one year) as well as in long-term (3 years) perspective. Then, interviewing and the matching process will be evaluated. Once the applicability has been assessed, we want to draw recommendations for implementation of the innovated tool in a Czech labour market counselling practice and for a more effective matching process. We assume that thorough knowledge of contents of skills requested by employers is one of the key preconditions for improvement of labour market counselling and for effective matching of the unemployed to job vacancies.
Abstract (in Czech)
Poster prezentuje projekt "Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu", který má za cíl identifikovat, porovnat a zhodnotit nástroje (metody) monitorování, analýzy a prognózy kompetenčních a kvalifikačních potřeb na regionálních trzích práce v ČR a ve Švédsku. Dále si projekt klade za cíl inovovat nástroj s využitím toho nejlepšího z obou modelů (českého a švédského) a otestovat funkčnost a aplikovatelnost inovovaného nástroje v podmínkách regionálního trhu práce v ČR. 200 zaměstnavatelských organizací bylo dotazováno s cílem identifikovat požadované dovednosti pro různé profese v krátkodobé i střednědobé perspektivě. Data budou využita k přiřazování uchazečů o zaměstnání na identifikovaná volná pracovní místa a ke zlepšení poradenství. Posléze proběhne evaluace procesu dotazování a zprostředkování.
Links
CZ.1.04/5.1.01/77.00400, interní kód MUName: Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu (Acronym: Aktivní matching)
Investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
Displayed: 10. 8. 2022 05:03