BALÍK, Stanislav and Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989 (The Catholic Church in Czechoslovakia 1945-1989). 2nd ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 400 pp. Historie. ISBN 978-80-7325-311-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Katolická církev v Československu 1945-1989
Name in Czech Katolická církev v Československu 1945-1989
Name (in English) The Catholic Church in Czechoslovakia 1945-1989
Authors BALÍK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří HANUŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2. vyd. Brno, 400 pp. Historie, 2013.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00070378
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7325-311-0
Keywords (in Czech) katolická církev; Československo; 1945-1989
Keywords in English Catholic Church; Czechoslovakia; 1945-1989
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., učo 17132. Changed: 11/1/2015 12:21.
Abstract
Druhé, doplněné a opravené vydání knihy přináší moderní historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin Československa. Kniha přináší nejen nový pohled na známé již ve vědeckých diskusích diskutované okruhy problémů (např. průběh církevních procesů, vztah státu a církve, problém skryté církve, vztah římské a řecké církve), ale otevírá i celou řadu nových témat, k nimž patří zejména vztah katolických intelektuálů k socialismu, kulturní aspekty křesťanství, role lidové zbožnosti a teze o charakteru českého křesťanství. Kniha je první souhrnnou syntézou dějin československého katolicismu v celém období komunistického režimu. Nespokojuje se s pouhým chronologickým přehledem vývoje, ale hlavní těžiště jejího zájmu leží jednak ve vystižení dlouhodobějších trendů, jednak v analýze nástrojů používaných komunistickým režimem pro ovládnutí církve a celé společnosti. Text a bohaté obrazové přílohy přinášejí významné badatelské sondy, které umožňují lépe pochopit rozdíly mezi českým, moravským a slovenským katolicismem.
Abstract (in English)
The aim of the second, revised edition of the book is to analyze the history of Catholic Church in Czechoslovakia in the years 1945-1989.
PrintDisplayed: 5/6/2023 22:59