BALÍK, Stanislav and Otto EIBL. Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století (The Changing Positions of Czech Political Parties towards the Relationship between Church and State during the 19th and 20th Centuries). Sociální studia. 2013, vol. 10, No 3, p. 107-131. ISSN 1214-813X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století
Name in Czech Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století
Name (in English) The Changing Positions of Czech Political Parties towards the Relationship between Church and State during the 19th and 20th Centuries
Authors BALÍK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Otto EIBL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Sociální studia, 2013, 1214-813X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066571
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Political parties; state-church cleavage; secularisation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Changed: 6/12/2013 08:53.
Abstract
Církve a náboženské společnosti byly v evropské historii vždy významným aktérem veřejného prostoru. V české realitě (ať už byly české země součástí jakéhokoli státního útvaru) tomu nebylo jinak. Podoba a intenzita vztahu mezi státním aparátem, resp. politickými aktéry, a církvemi se v závěru 19. a po značnou část 20. století poměrně intenzivně projevovaly v přítomnosti významné politické štěpící linie (cleavage) stát - církev. Tato štěpící linie zásadním způsobem napomáhala utvářet obsah dialogu, který mezi sebou různí političtí aktéři vedli a do značné míry (byť s jiným obsahem a dramaticky nižší intenzitou) vedou i dnes. Cílem tohoto textu je zodpovězení otázky, jak se měnily postoje politických stran působících na území dnešní České republiky ke vztahu církve a státu od doby zrodu moderních politických stran až do roku 2010. Abychom tuto otázku zodpověděli, podrobíme analýze (volební) programové dokumenty relevantních politických stran. Při analýze se zaměříme nejenom na identifikaci ideologických či hodnotových kořenů jednotlivých stran nebo na typy otázek (či problémů), které strany považovaly ve vztahu k církvím za důležité, a jejich řešení, ale i na prostor, který těmto otázkám ve svých programových dokumentech věnovaly. Na základě výsledků analýzy vytvoříme nejenom obraz dynamicky se měnících vztahů mezi různými politickými aktéry, ale vznikne tak i zajímavá sonda "důležitosti" otázek spojovaných s církvemi v rámci jednotlivých dějinných etap vývoje utváření obsahu politiky na území dnešní České republiky (popř. bývalého Československa).
Abstract (in English)
Churches and religious organizations were always major actors in the public sphere in European history. The nature and intensity of the relationship between church and state found expression in the presence of significant political cleavage from the end of the 19th century onwards. The church-state cleavage helped to shape the structure and content of the dialogue among various political actors. Throughout Europe this dialogue continues today albeit with different content and dramatically lower intensity. It is no different in the Czech (Czechoslovak) environment. The aim of this article is to find out how the Czech political parties’ positions towards the relationship between church and state changed during the 20th century (from the birth of modern political parties in the late 19th century until 2010). In order to reply to this question we analyse the relevant political parties’ (electoral) manifestos. First, we identify the core values of the parties, and then we focus on identifying their (ideological) stances on the issue.
Links
GAP410/12/1435, research and development projectName: Český antiklerikalismus 1848-1948
Investor: Czech Science Foundation, Czech Anti-Clericalism 1848-1948
PrintDisplayed: 29/11/2022 09:04